Versoek 'n Afspraak
Versoek 'n Afspraak

Vul die onderstaande vorm in

Volle naam : *
Van : *
Afspraak tyd
Afspraak datum

Epos adres: *
Bevestig epos: *
Kommentaar / Navraag: *
Verifikasie Kode:
Kontak ons

Telefoon : 053 838 0460
Faks : 086 457 6251
Epos : drhoek@surgeon.co.za

Fisiese adres :
Grondvloer
Mediclinic Gariep
MacDougallstraat 112
El Toro Park
Kimberley
Noord-Kaap
8301

Posadres :
Grondvloer
Mediclinic Gariep
MacDougallstraat 112
El Toro Park
Kimberley
Noord-Kaap
8301