Versoek 'n Afspraak
Versoek 'n Afspraak

In diepte geskiedenis

    Dr W Hoek is gebore in 1978. Hy ontvang sy skoolopleiding by Sand du Plessis Sekondere skool in Bloemfontein en matrikuleer in 1996. Hy behaal sy voorgraadse graad in medisyne met lof aan die Universiteit van die Vrystaat in 2002.

    Gedurende 2003 - 2004 voltooi hy sy interne jaar en gemeenskapsdiens te Kimberley Hospitaal in die Noord-Kaap provinsie. Hy werk as mediese beampte in die oor, neus en keel departement tot 2005. Tydens die tyd ontvang hy die CEO toekenning vir dienste gelewer in staatsektor

    Van 2005 - 2009 ontvang hy opleiding onder Prof Andre Claasen en behaal sy meerstergraad in 2009 in Otorinolaringologie aan die Universiteit van die Vrystaat. Hy word 'n 'fellow' van die Kollege van Geneeskunde Suid-Afrika tydens 2010.

    In 2010 begin hy as 'n junior spesialis in Kimberley. Gedurende 2011 begin hy met 'n deeltydse privaat praktyk in Kimberley Mediclinic, Kathu Mediclinic en Upington Mediclinic.

    Tydens 2012 - 2014 beklee hy die pos as waarnemende hoof van die Departement, Otorinolaringologie, Kimberley Hospitaal. Vanaf 2013 neem hy 'n sessie pos in die staatsektor en praktiseer voltyds by Mediclinic Kimberley.

Dr Hoek